Begroeide Wand

Holcim Bouw & Infra

Beton is een veelzijdig bouwmateriaal, maar heeft een significante CO2-voetafdruk. Holcim streeft ernaar om CO2-uitstoot bij betonproductie te reduceren tot, uiteindelijk, nul. Door uitstoot te compenseren met begroeid beton. Daarnaast werkt Holcim aan circulaire bouwmethodes (betonrecycling en alternatieve brandstoffen). Er is veel onderzoek naar levensduur en duurzaamheid van beton. De bevindingen worden meegenomen bij de ontwikkeling van een prefab betonproduct dat bijdraagt aan het oplossen van klimaatuitdagingen. Dit waterdoorlatende en begroeide beton voldoet aan technische en ecologische eisen die klimaatadaptatie ons stelt. De begroeide wand reduceert de warmte in de binnenstad, buffert regenwater, fungeert als biofilter, zorgt als verticale tuin voor waardevolle ruimtebesparing en bevordert biodiversiteit.

Een begroeide wand straalt minder hitte af en zorgt ervoor dat regenwater verdampt. Zo blijft de binnenstad koel tijdens extreme hitte.

Gemaakt van 

De begroeide wand is opgebouwd uit twee lagen. 

  • De eerste laag is een constructieve betonlaag. 
  • De tweede laag bestaat uit poreus beton (substratum). 
  • De samenstelling van het substratum is divers en kan bestaan uit minerale gesteenten met open poriën, gerecyclede materialen en organische stoffen. Het substraat kan ook bestaan uit de oorspronkelijke lokale bodem. 

Productieproces 

Op dit moment zit de begroeide wand nog volop in de ontwikkelfase. Er worden proeven uitgevoerd met verschillende soorten poreus beton, vegetatie en bewatering.

De keuze voor het substraat wordt bepaald door de waterdoorlatendheid, gewichtsbelasting, de beschermende werking voor de wand en de geschiktheid voor het vegetatietype. Zo moet het substraat voldoende water kunnen vasthouden, want in deze laag komt de vegetatie tot stand.

Toegepast

Op dit moment zit de begroeide wand nog volop in de ontwikkelfase. Er worden proeven uitgevoerd met verschillende soorten poreus beton, vegetatie en bewatering.

De begroeide wand bestaat uit prefab betonelementen die zowel in de (woning)bouw als in de infrastructuursector toegepast kunnen gaan worden. De technologie erachter is nog in ontwikkeling. Toepassingen bij infrastructuurprojecten kunnen bijvoorbeeld kademuren, geluidsmuren, stadsparken, brugpijlers, transformatorhuisjes, keerwanden en luchthavens zijn. En in de (woning)bouw, zou dit bijvoorbeeld gaan om verticale tuinen creëren bij woningen, appartementen, vakantieparken, kantoren, utiliteitsbouw en distributiecentra.

Milieu-impact

  • Met prefab beton heb je meer controle op het productieproces en kan je het beton onder optimale omstandigheden storten en laten uitharden. Daarna kan je onder geconditioneerde omstandigheden de wand laten begroeien. 
  • Holcim streeft ernaar om CO2-uitstoot bij betonproductie uiteindelijk te reduceren tot nul.  Dat kan alleen maar door de compenseren met vergroenen van beton, beton op zichzelf krijg je nooit C02 neutraal.
  • Het reguleert de temperatuur van het gebouw en verkoelt de binnenstad, het buffert regenwater, fungeert als biofilter en bevordert biodiversiteit
  • Prefab beton is sneller te produceren, waardoor het totale bouwproces versneld kan worden en er minder impact is op de omgeving.
  • De begroeide wand bestaat voornamelijk uit mineraal materiaal, dat uitermate geschikt is voor circulair gebruik.

Groeimogelijkheden

Klimaatverandering veroorzaakt allerlei problemen in de stedelijke omgeving. Daarom voeren overheden een actief stimuleringsbeleid voor groene daken en wanden, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies en belastingvoordeel. Op Europees niveau wordt steeds meer via wetgeving gestuurd op de aanleg van begroeide daken en wanden. Voorlopig loopt Nederland qua vergroening nog flink achter op de buurlanden, maar nu ook vastgoedeigenaren en ontwikkelaars de voordelen beginnen te zien, zal ons land vast snel groener worden. Het is belangrijk dat de economische en maatschappelijke voordelen van groen snel uitstijgen boven de extra bouw- en beheerkosten.

Contact