Circulaire tegels geplaatst met losmaakbare hechtleem

MOSA (CORE COLLECTION SOLIDS RED RUST)

Tegels (keramiek) worden gemaakt van natuurlijke grondstoffen zoals klei, veldspaat, zand en anorganische pigmenten. Klei die eenmaal gebakken is wordt nooit meer klei, maar deze tegel kan aan het eind van gebruik volledig hergebruikt worden in Mosa’s eigen proces of in een proces elders. Dat zorgt voor een circulair product. Om het proces verder te verduurzamen doet Mosa in samenwerking met Claytec en Ekoplus onderzoek naar biobased hechtleem, waarbij wordt onderzocht hoe de tegel zonder schade losgemaakt kan worden en als schoon product opnieuw verwerkt kan worden. Losmaakbaarheid en toepassen van niet schadelijke hechtingen is nog een grote opgave in de  bouw. 

Gemaakt van

Tegels (keramiek) worden gemaakt van natuurlijke grondstoffen zoals klei, veldspaat, zand en anorganische pigmenten.

Productieproces

De tegel wordt gebakken op een temperatuur van ongeveer 1200 graden celcius. 

Toegepast

Deze designtegels kunnen zowel op de vloer als op de wand geplaatst worden. Ze zijn geschikt voor zwaarbelopen ruimtes en voor ruimtes met veel water, zoals badkamers. Ze kunnen ook buiten worden toegepast op een terras of aan de gevel.

Core Solids 5118 Rust Red

Milieu-impact

Deze tegel is C2C Gold versie 3.0 gecertificeerd. Dit betekent o.a. dat het product uit veilige grondstoffen bestaat en dat er geen giftige stoffen uitdampen tijdens gebruik.

Groeimogelijkheden

Mosa is onderweg naar C2C Gold versie 4.0, daarvoor is ‘design for disassembly’ een eis: hoe kunnen we onze tegels zo bevestigen dat ze ook weer gemakkelijk uit een gebouw kunnen worden gehaald? Dit kan bijvoorbeeld met technische oplossingen zoals kliksystemen, lijmen, maar ook met de biobased hechtleem (leemlijm). Voordeel van biobased hechtleem is dat de tegel schoon uit een gebouw zou kunnen komen en daarmee direct geschikt is voor hergebruik. Tegels werden van oudsher in leem gelegd en was een veel voorkomende techniek. Leem is dan ook een snel hernieuwbaar materiaal dat zeer duurzaam is in vergelijking met de traditionele tegellijmen die nu worden toegepast.

Losmaakbaarheid is nog één van de grootste uitdagingen in de bouw. Mosa onderzoekt  in samenwerking met Claytec en Ekoplus hoe zij leem hechting kunnen gaan toepassen op hun tegelproducten.

Core Solids 5110 Basalt Grey

Contact