Gent Waste Brick

BC Materials

Deze circulaire gevelsteen is volledig van scratch ontwikkeld voor het Design Museum Gent. Door de afvaldeeltjes in de circulaire gevelsteen zichtbaar te maken creëerden we een helder onderscheid te creëren met industriële bakstenen.

Grondstoffen

Kalk en kalksteenmeel (18%), witte cement (6%), zand (13,33 %), gebroken beton (26,67%), gebroken glas (36%).
De kalksteenmeel, het zand en het afval (gebroken beton en glas) zijn de lokale grondstoffen.

Het Productieproces

  • De gevelsteen wordt vervaardigd uit grondstoffen van voornamelijk lokale afvalstromen. Hiertoe wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lokale afvalverwerkende bedrijven, zoals De Mol Recycling en IVAGO.
  • De grondstoffen worden zorgvuldig geselecteerd ten behoeve van de finale witgrijze tint van de steen, waarmee nadien een vochtig mengsel wordt gemaakt.
  • Het mengsel gaat in mallen, waarna het persproces begint.
  • Na het persen worden de stenen uit de mal gehaald, waarna het proces start van drogen en carbonateren (chemische reactie van de natte kalk met CO2 uit de atmosfeer).
  • Na deze laatste en tevens langste fase, is de steen klaar voor gebruik. Op het einde van z’n levenscyclus kan de steen in principe terug in de lokale afvalstromen opgenomen worden en het hele proces opnieuw beginnen.

Tot 50% minder materiaalgebonden emissies dan een gemiddelde gevelsteen van gebakken klei

Toegepast

De gevelsteen werd op maat gemaakt voor DING, de nieuwe vleugel van Design Museum Gent, die gebouwd wordt in de periode 2023-2025.

Impact op het milieu

  • 82% lokale grondstoffen in de steen
  • 63% lokaal afval in de steen
  • ca. 2 jaar CO2 opname door de steen
  • 33% minder CO2 uitstoot

Ook handig!

Het drogen aan de lucht i.p.v. het bakproces én het carbonateren van de kalksteen zorgt voor gevoelig minder CO2 uitstoot.

Groeimogelijkheden

De opgedane know-how omtrent kleur, samenstelling met lokale grondstoffen, … kan in de toekomst als basis dienen voor verder onderzoek. Het proces vormt een model voor het produceren van stenen op basis van afval en kan verder overal toegepast worden en bijdragen tot het verminderen van de afvalstroom door het aanwenden ervan in bouwmaterialen. We hopen dat in de toekomst kan verder gewerkt worden op de bekomen resultaten, dat de steen kan opgeschaald worden ook voor andere projecten, mits het behalen van een extra attest dat dit mogelijk moet maken.

Contact & info

Design Museum Gent

Selectie ihkv DING (Design in Gent), de nieuwe vleugel van Design Museum Gent.