Mudernism

Studio Billie van Katwijk

Het belangrijkste restmateriaal dat overblijft na het zuiveren van ons afvalwater is zuiveringsslib. In dit slib zitten verontreinigingen die niet in het oppervlaktewater terecht mogen komen. Daardoor wordt het slib na een composteringsproces verbrand. Het restmateriaal van de verbranding is vliegas, dat in Amsterdam een esthetische toepassing krijgt in het keramiekglazuur.

Gemaakt van 

  • Aardewerk 
  • Glazuur 
  • Vliegas

Productieproces 

  • Bij het zuiveren van het afvalwater is zuiveringsslib het belangrijkste restproduct. 
  • Na het zuiveringsproces wordt het zuiveringsslib gedroogd en verbrand. 
  • Bij de verbranding stijgt de as op en wordt het afgevangen.
  • Het restmateriaal na de slibverbranding heet vliegas. Het vliegas wordt toegepast als grondstof in keramiek glazuur en op tegels aangebracht.
  • De tegels worden gestookt in de keramiekoven.
  • Het resultaat zijn tegels gekleurd door vliegas.

Toegepast

Het keramiekglazuur kan verschillende toepassingen hebben, bijvoorbeeld op vazen of wandtegels. Eerdere tegelwanden met glazuur van restmaterialen uit het waterzuiveringsproces zijn gemaakt voor waterschapgebouwen in Zutphen en op Texel.

Milieu-impact

De aardewerkentegels met glazuur van vliegas geven een restproduct een nieuwe esthetische waarde.

Groeimogelijkheden

In Nederland belandt elk jaar ruim tachtig miljoen kilogram aan afvalstoffen in het riool, wat allemaal wordt verwerkt, gezuiverd, gecomposteerd en uiteindelijk wordt verbrand. Aan de grondstof is dus geen gebrek. De tegels worden in kleine oplage met de hand gemaakt in Amsterdam. Voor opschaling zoekt Studio Billie van Katwijk samenwerking met een tegelproducent.

Contact