RietGoed

Studio i Focus

RietGoed is een experimenteel materiaalonderzoek om van de rietsigaar plant (lisdodde) textiel te ontwikkelen. Momenteel zijn de eerste klein schalige samples gemaakt en werken we aan een kleine opschaling om de potentie van het materiaal beter te kunnen onderzoeken. De naam RietGoed staat niet alleen voor een goed product – gemaakt van riet -, maar ook voor een product met een goed verhaal. Over het nut van het verbouwen van natte vezelgewassen. Over het tegengaan van bodemdaling en het verminderen van CO2-uitstoot.  En over het bewust maken van de gebruiker en de overgang naar een bio-based en circulaire economie. Textiel van RietGoed is ‘je goeie goed’, namelijk gemaakt van riet!

Grondstoffen

Momenteel is de schering van Europees linnen gemaakt. Dit is per sample verschillende. In het sample wat jullie hebben is er ongeveer 40% linnen garen gebruikt en 60% riet(sig)garen. In de werkplaats hebben we ook een sample waarbij er 90% gebruik gemaakt wordt gemaakt van riet(si)garen. De bedoeling is uiteindelijk dat we naar 100% gaan. Echter is dit nu nog niet haalbaar. 

Productieproces

  1. Oogsten
  2. Extraheren van de vezels
  3. Vezels voorbereiden voor spinnen
  4. Spinnen
  5. Verwerken tot stof – weef of breiwerk.
  • De plant groeit van april tot september/oktober.
    • Momenteel wordt er op 1 moment per jaar geoogst. De volgende stap is onderzoeken of er twee per jaar geoogst kan worden en wat dan het effect is op de plant en vezel sterkte.
  • Textiel maken van planten is op zich niet nieuw. Wel is het nieuw om dit te doen van een plan die met zijn voeten in het water staat. Daarom ontwikkelt Studio i Focus eigen machines voor het extraheren van de vezels. De volgende stap is de aansluiting op machines voor het verwerken van vlas.

Impact op het milieu

Door het conserveren van het veengebied blijft de nu al opgeslagen Co2 uitstoot in de grond opgeslagen. Het is afhankelijk van het veen gebied en de manier van aanplanten om hoe veel CO2 het gaat. Daarnaast haalt de plant tijdens het groeien zelf ook CO2 uit de lucht. Door het gehele proces zo bio-based mogelijk te houden kan het product na zijn levens duur weer terug naar de velden om zo de grond daar weer te verrijken. De totale CO2 opslag/reductie of de totale impact op de natuur kunnen we pas gaan berekenen als de toepassing en de schaal duidelijker word. Hier zullen we ons dan ook later in gaan verdiepen.

Groeimogelijkheden

Groeimogelijkheden zijn er in Nederland genoeg. De pijnpunten momenteel zitten hem in de teelt, want het is een vrij nieuwe plant voor de teelt. Daarnaast zijn opschaling en de tot nu toe nog ontbrekende keten uitdagingen. De behoefte die er nu is, is vooral onderzoek naar de mogelijkheden en welke kwaliteit behaald kan worden. 

Contact

www.rietgoed.nl
info@rietgoed.nl
Instagram