Structurez en CWP’s

Woodinc

Het houtbouw systeem ‘Structurez’ is een palen- en balkenmethode waarbij de verbindingen gebeuren d.m.v. speciale stalen connectoren en pinnen.  De gelammeleerde aardbevingsbestendige structuur monteert en demonteert, snel, zonder nagels en schroeven, zonder vereiste vakkennis steeds eenvoudig als een Mecanno.  

Om ook de afbouw circulair te kunnen aanbieden heeft WOODinc in samenwerking met de Uhasselt de CircuWallPanels ontwikkeld.  Deze CWP’s zijn ondertussen internationaal gepatenteerd en hebben de prijs gewonnen vanuit de Gemeente Amsterdam op de uitvraag pilot innovatief Bio Based gevelelement.  

In deze combinatie van STRUCTUREZ en CWP’s levert WOODinc een unieke ‘Light-CLT methodiek’ waar in tegenstelling tot massiefbouw met CLT met minder grondstoffen, in grootte en schil transformeerbare constructies en een werkelijk herbouwbaar flexibel bouwsysteem wordt aangeboden.

WOODinc bouwt onroerend, roerend.  

Grondstoffen

STRUCTUREZ:

 • Gelijmd gelammelleerd hout (GL24h – GL32h)  
 • Carbon stalen connectoren

CircuWallPanels

 • Houten draagplaat
 • Houtvezelisolatie (Hennep variant in studie)
 • Houten kepers
 • Schroeven, connectoren, rubbers
 • Gevelmateriaal naar keuze

FSC/PEFC – hout uit duurzaam bosbeheer afkomstig van Oostenrijk

Het productieproces

 • Basis van de CircuWallPanels zijn bomen.  Een oneindig, hergroeibaar, 100% natuurlijk, C02 bufferend product.  
 • Deze bomen worden geoogst via duurzaam FSC/PEFC bosbeheer.  
 • De bomen worden verzaagd tot planken en vervolgens formaldehydevrij samengesteld tot gelijmd gelammeleerd hout.  
 • De isolatielaag bestaan uit houtrestafvalproducten, dewelke worden samengeperst tot houtisolatiepanelen.  (In onderzoeksfase wordt hennep als variant onderzocht.)
 • De maatvoeringen van de CircuWallPanels is mede bepaald door transport restricties en om afval/snijverliezen tot een minimum te beperken.  
 • Ons product is een circulair product, het zal opnieuw kunnen gebruikt worden en dit in een getransformeerde opstelling. 

Afbeelding met binnen, plank, stapel, houtAutomatisch gegenereerde beschrijving

De CWP’s worden verankerd met omkeerbare verbindingen.  Ze vormen een homogene schil en zijn onafhankelijk van elkaar losmaakbaar van de structuur.  De gevelpanelen zijn zelf omkeerbaar samengesteld zodat naar de oorsprong van de bio-based materialen kan teruggekeerd worden. 

Toegepast

Ons bouwsysteem is toepasbaar voor alles wat constructief is.  Gaande van tijdelijke contructies tot permanente residentiële hoogbouw.  

Onze realisaties gaan van bungalows, aanbouwen, bijgebouwen, toppings, woningen tot service flats (Doornik BE), kantoorgebouwen (Orléans FR), tot tijdelijke horeca paviljoenen (ASML Eindhoven NL, Floriade Almere NL, DGP Zandvoort NL), tot event structuren (Tomorrowland Boom BE),…. 

Impact op het milieu

 • Klassieke bouwmethodes – staal en beton, zijn bij aanmaak zwaar CO2-intensieve processen.
 • Daarnaast is onze wereld enorm ‘bebouwd’. In België alleen al staan meer dan 6.000.000
 • gebouwen, waarbij er jaarlijks 1000- en worden bijgebouwd, én 100.000-en gerenoveerd moeten worden. Dat maakt dat de bouw verantwoordelijk is voor 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot. De sector is daardoor geïdentificeerd als één van de sleutelsectoren voor het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen.
 • Door het bouwen met bio based producten zoals hout wordt de negatieve impact van bouwen op ons klimaat beperkt.  
 • Hout groeit gasloos, is een oneindig product, is CO2 bufferend en geeft de CO2 pas weer in het milieu bij verbranding of bij ontbinding in de grond.
 • Het door ons gebruikte hout is FSC/PEFC gelabeld hout, komende vanuit duurzaam beheerd bos.  
 • Beperken van snij- en afval is een belangrijk aandachtspunt in de maatvoeringen van onze producten en conceptuering van de gebouwen.  Tevens wordt transport zoveel mogelijk beperkt door rekening te houden met de productiematen van de producten.  Door prefabricage wordt transport naar de bouwsite zoveel mogelijk beperkt.  
 • Onze producten worden standaard niet behandeld (insecten, houtrot, brandwerend).  Op vraag van de klant kan dit in optie wel maar wordt gekozen voor ecologische producten of behandeling.  De verlijming van de gelamelleerde structuren gebeurt formaldehyde vrij.  
 • De gebruikte schroeven alsook de connectoren zijn vervaardigd uit staal en verduurzaamd met zinkcoating.  De verhouding stalen onderdelen tov het totale product is zeer klein.  Echter via deze omkeerbare verbindingen kunnen onze elementen worden ontmanteld terug tot hun oorspronkelijke basis materialen maar ook zijn ze circulair klaar voor integrale hergebruik. 

Groeimogelijkheden

De voordelen omtrent werkelijk circulair bouwen zijn nog niet voldoende doorgedrongen bij de meeste professionals en bij het grote publiek.  Voor de bancaire instellingen is de revalorisatie van de goederen gezien deze meestal langer duurt dan hun financieringsmodel van 20-25 jaar, buiten hun scope.  Afbraak en afval zijn een zorg voor later, voor de volgende,…’Wie bouwt nu om te demonteren later?’  Gewoontes en gekende patronen zijn moeilijk te doorbreken, te veranderen.  De anderen zullen de klimaatcrisis wel oplossen. 

Circulariteit vraagt keuzes in maatvoering en een zekere beperking van de architecturale vrijheid.  Ook de engineering door derden binnen systeembouw is beperkter.  Aannemers worden monteurs.  Dit is disruptief in de markt, dewelke heden uitgaat van telkens uniek maatwerk met alle hieraan gekoppelde indirecte kosten.  

WOODinc kan een volledig appartementsgebouw,  demonteerbaar en herbouwbaar aanbieden in prefab elementen.  Onze constructies kunnen transformeren zowel tijdens als na de functie, groeien of krimpen afhankelijk van de behoefte en zijn technisch beproefd.  Onze constructies zijn niet duurder dan traditioneel gebouwde gebouwen.  Tevens zijn er bij systeembouw de desbetreffende besparingen op de indirecte kosten van het bouwproces en kan kwalitatief het product steeds verbeterd worden.  

Het belangrijkste economische voordeel van werkelijk circulair bouwen in de kleine ‘loop’, maw met werkelijke hergebruiksmogelijkheid zonder downcycling, vertaalt zich in een belangrijke residue-waarde van de blijvend roerende goederen. 

Ook handig!

Door zijn eenvoud in opbouw en verbindingen is dit houtbouwsysteem geschikt voor professionals, werkkrachten in opleiding en zelfbouwers.  Het monteert snel, steeds foutloos, vereist enkel een hamer, zonder nagels of schroeven en geen voorafgaande ervaring of vakkennis is nodig.

Extra voordelen dan voorgenoemde Bio Based, circulair in hergebruik, transformeerbaar, snelheid en eenvoud in montage,… zijn de 3D verankerde structuren: aardbevingsresistent tot 7,2 schaal van Richter, van een absolute kwaliteit door de combinatie gelammeleerd hout en speciale connectoren.  Is hoogbouw ook mogelijk en zijn minder materialen nodig dan een massieve CLT structuur. 

Contact & info