Planten

Naast hout bestaan de meest voorkomende bouwmaterialen uit planten. Met als meest gebruikte plant op dit moment, hennep. Deze groeit makkelijk en overal, vraagt weinig water en levert een enorme hoeveelheid aan materiaal mogelijkheden. Naast het speciaal kweken van planten voor de bouwwereld, wat een perfect alternatief verdienmodel is voor de landbouw, worden er ook vele materialen gemaakt uit reststromen van voedselproductie. 

De komende jaren zullen we, zowel op het platteland als in de steden, een toename zien van groen die ons helpt met bouwen, ademen en leven. Terecht ook want planten en bomen nemen CO2 op, geven ons zuurstof terug en zijn een perfecte leverancier voor hele stevige en hele gezonde duurzame materialen.