Kaffa

Marijke Jans - Buro Kade

De interieurobjecten van Kaffa zijn gemaakt van koffiegruis, een organische reststroom ons goed bekend uit ons dagelijkse leven. Deze collectie is geschikt voor binnengebruik en vormen een alternatief op de interieurproducten gebaseerd op fossiele grondstoffen. De objecten zijn biologisch afbreekbaar dus niet geschikt voor buitengebruik.

Een Belg drinkt gemiddeld 800 kopjes koffie per jaar. Dit komt overeen met 67 miljoen kg droog koffiegruis.

Tijdens het brouwproces van koffie wordt echter maar 1% van de gezondheidsbevorderende stoffen van koffie gebruikt. De overige 99% wordt dus onterecht als afval behandeld.

Kaffa wordt gemaakt van:

  • Koffiegruis
  • Biocomponent bindmiddel

100% circulair en biologisch afbreekbaar zonder gebruik van fossiele grondstoffen.

Het productieproces

  • De koffiegruis wordt verzameld en gedroogd.
  • Na menging met de biologische binder wordt het verse materiaal in een herbruikbare mal geperst.
  • Na voldoende droogtijd en uitharding is het object klaar voor afwerking.

Toegepast

Kaffa interieur objecten zijn toepasbaar in elke woning in de vorm van lichtarmaturen tot zit- en tafel
elementen.

milieu impact.

  • Elke kilo koffiegruis die we kunnen redden van het restafval bespaart 775 gr CO2
  • Alle koffiegruis wordt zo lokaal mogelijk opgehaald zodat bespaard kan worden op transport en energie.
  • Kaffa is gemaakt van biobased, biodegradeerbare materialen wat betekent dat ze op het einde van hun levensduur volledig biologisch kunnen worden afgebroken.

Contact & Info